Twój koszyk jest pusty

Płatności DotPay

regulamin zakupów

Warunki Zakupów

Sklep

Sklep internetowy Rolety Plisy działający pod adresem roletyplisy.pl prowadzony jest przez firmę

BTC Bartłomiej Tylka
NIP: 735-282-23-19
REGON: 380894129
ul. Kolejowa 30b
34-470 Czarny Dunajec

Tel.: (+48) 570 093 242
Email: biuro@roletyplisy.pl

Warunki realizacji zamówienia

 1. Klientem sklepu roletyplisy.pl mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie

 2. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej roletyplisy.pl . Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany i konfigurując go według własnego życzenia w ramach dostępnych opcji konfiguratora. Wybrany i skonfigurowany pro

 3. dukt zostaje zamówiony za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w części „ZAMóWIENIE”, wskazuje adres odbioru i płatności za zamówienie.

 4. Aby dokonać zakupów w Sklepie Internetowym roletyplisy.pl nie jest potrzebna rejestracja

 5. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym roletyplisy.pl

 6. W zamówieniu, Klient wskazuje:

  1. zamawiany towar lub towary, jego(ich) konfigurację i ilość sztuk

  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar

  3. uwagi: np. adres na jaki ma zostać wystawiona faktura, specjalne warunki zamówienia etc.

  4. sposób płatności

  5. Dane kontaktowe: numery telefonów, faxu i email

 7. Po złożeniu zamówienia generowany jest unikatowy NUMER ZAMóWIENIA, który w jednoznaczny sposób identyfikuje zamówienie. Numer ten jest niezbędny do dokonania płatności za zamówiony towar oraz jest pomocny w kontaktach z Działem Obsługi Klienta

 8. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na większą ilość towaru (zamówienia hurtowe powyżej 50 szt.) tylko po wcześniejszej konsultacji z Działem Obsługi Klienta roletyplisy.pl telefonicznie (tel. (+48) 570 093 242) bądź mailowo pod adresem: biuro@roletyplisy.pl.

 9. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w magazynie Sklepu Internetowego roletyplisy.pl oraz możliwa jest wybrana przez Klienta konfiguracja (warunki techniczne)

 10. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania płatności na konto Sklepu Internetowego roletyplisy.pl i skutecznym potwierdzeniu zamówienia u Klienta

 12. Sklep Internetowy roletyplisy.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 13. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta lub niemożliwością wykonania wybranej konfiguracji, Sklep Internetowy roletyplisy.pl wysyła do Klienta wiadomość, na adres email Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym lub dzwoni na podany w zamówieniu numer telefonu kontaktowego, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

 14. Klient, w sytuacji opisanej w poprzednim punkcie, w zależności od sytuacji może:

  1. zrezygnować z realizacji zamówienia w całości

  2. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia

  3. podzielić zamówienie na mniejsze transze

  4. wyrazić zgodę na modyfikację konfiguracji zamówionych towarów

  5. W przypadku podzielenia zamówienia spowodowanego brakiem produktów w magazynie, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep internetowy roletyplisy.pl.

  6. W sytuacji niemożliwości skontaktowania z Klientem lub braku odpowiedzi w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, Sklep Internetowy roletyplisy.pl w zależności od sytuacji może:

  7. zrealizować zamówienie Klienta w całości z wydłużeniem czasu dostawy

  8. zrealizować zamówienie Klienta w całości po podzieleniu zamówienia na kilka zamówień według czasu dostępności towaru i według swego uznania

  9. zrealizować zamówienie Klienta częściowo i dostarczyć towar, który jest w momencie realizacji zamówienia dostępny w Magazynie Centralnym, a pozostałą część zamówienia anulować

  10. anulować zamówienie Klienta w całości.

Ceny

 1. Sklep Internetowy roletyplisy.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie roletyplisy.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie sklepu, za pośrednictwem Internetu

 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego roletyplisy.pl:

  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich

  2. zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki

 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego roletyplisy.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta

 4. W przypadku zmiany konfiguracji danego produktu po złożeniu zamówienia Sklep roletyplisy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny

 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie roletyplisy.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności

 6. Sklep Internetowy roletyplisy.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco i bez uprzedzenia zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

 7. W przypadku zmiany ceny spowodowanej zmianą konfiguracji Klient zostanie uprzedzony o tym fakcie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia

Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia.

 2. Ponieważ produkty w sklepie roletyplisy.pl produkowane są na indywidualne zlecenie Klienta nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego

 3. Zmian można dokonać wyłącznie kontaktując się z Działem Obsługi Klienta roletyplisy.pl telefonicznie (tel. (+48) 570 093 242) bądź mailowo: biuro@roletyplisy.pl.

 4. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w ciągu 14 dni roboczych. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym

Dostawa

 1. Czas wysłania zamówienia wynosi do 10 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

 2. Zamówienie będzie dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy

 3. Istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru osobiście - bezpośrednio w sklepie stacjonarnym

 4. Dokładny koszt dostawy jest określony w części „TWÓJ KOSZYK”

 5. Czas dostawy wynosi ok. 1 - 2 dni robocze

 6. Sklep Internetowy roletyplisy.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Firmę Kurierską

Płatności

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać osobiście gotówką, kartą, przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym

 2. Płatności można dokonać:

  1. kartami płatniczymi: VISA, MasterCard, Diners Club International, JCB

  2. elektronicznym transferem bankowym większości banków w Polsce

  3. tradycyjnym przelewem bankowym

 3. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym roletyplisy.pl i wpływie płatności na konto roletyplisy.pl

 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego przelewy24

 5. Szczegółowe informacje na temat realizacji płatności, zabezpieczeń oraz zasad przetwarzania i przechowywania danych uzyskanych w procesie płatności znajdują się na stronie przelewy24.pl

Gwarancja ,reklamacje i rękojmia

Rękojmia

Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym roletyplisy.pl podlegają rękojmi, jeśli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

 2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,

 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.


Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:


 1. kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy,

 2. jeżeli rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień np. producenta, jeżeli sprzedawca tych zapewnień nie znał, ani rozsądnie oceniając nie mógł ich znać.


Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania konsumenta, w przeciwnym razie uznaje się, że uznał on żądanie za zasadne.

Towary zakupione w Sklepie Internetowym roletyplisy.pl nie podlegają wymianie, jeśli:

 1. posiadają różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.)

 2. zostały uszkodzone mechanicznie w trakcie nieprawidłowego montażu lub użytkowania

 3. zostały uszkodzone wskutek długotrwałego działania czynników jak wilgoć, nasłonecznienie etc.

 4. nie były poddawane właściwej okresowej konserwacji

 5. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient ma do wyboru dwa sposoby reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:

  1. Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy jakim jest Sklep Internetowy roletyplisy.pl;

  2. skorzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep Internetowy roletyplisy.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Internetowego roletyplisy.pl. Sklep Internetowy roletyplisy.pl nie ma prawa odmówienia w pośredniczeniu przy procedurze gwarancyjnej

 6. Sklep Internetowy roletyplisy.pl w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia

 7. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy roletyplisy.pl rozpatrzył reklamację jest:

  1. dostarczenie do firmy BTC Bartłomiej Tylka reklamowanego towaru wraz z fakturą, dokumentem zwrotu / reklamacji i oryginalnym opakowaniem

  2. posiadanie przez towar wad fabrycznych.

 8. W przypadku odesłania reklamacji do BTC Bartłomiej Tylka za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ (paczka ekonomiczna) Sklep Internetowy roletyplisy.pl zwróci należności za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego klienta, dla paczek opłacanych przy odbiorze lub w sklepie stacjonarnym

 9. Reklamacje można również składać w sklepie stacjonarnym.

 10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy roletyplisy.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub, jeśli Klient wyrazi taką wolę – Sklep Internetowy roletyplisy.pl zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji

 11. Kotwica W przypadku, gdy Sklep Internetowy roletyplisy.pl nie posiada w magazynie towaru podlegającemu wymianie, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji

 12. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty zakupu o ile w ciągu miesiąca od momentu stwierdzenia niezgodności towaru zawiadomi Sklep Internetowy roletyplisy.pl.

Zwroty

 1. Towary zakupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego roletyplisy.pl nie podlegają zwrotowi. Towary te są produkowane w pojedynczych egzemplarzach i według indywidualnych ustaleń z klientem (produkcja dedykowana dla zamawiającego). Z tego względu towary nie podlegają przepisom mówiącym o możliwości zwrócenia towarów zamówionych przez Internet w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Dane osobowe

 1. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym roletyplisy.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego roletyplisy.pl oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego roletyplisy.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy roletyplisy.pl

 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego roletyplisy.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

 6. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych odbiorców przesyłek następuje po dostarczeniu przesyłki, po rozpatrzeniu reklamacji, bądź po upływie terminu w jakim reklamacja może być rozpatrzona, chyba że Klient wyrazi zgodę na zachowanie przez roletyplisy.pl jego danych osobowych po upływie wyżej wymienionych terminów.Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego.

Postanowienia końcowe

 1. Obecność produktu i jego konfiguratora w cenniku Sklepu Internetowego roletyplisy.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

 2. Konfigurator produktu umożliwia wybranie konfiguracji, jednak z przyczyn technicznych nie wszystkie wybrane przez Klienta konfiguracje mogą zostać zrealizowane - w takim wypadku Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy roletyplisy.pl.

 3. Sklep Internetowy roletyplisy.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez serwery pocztowe przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta w zamówieniu oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta (filtry antyspamowe).

 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym roletyplisy.pl. Aby uniknąć takich sytuacji istnieje możliwość otrzymania próbnika kolorów - w tej sprawie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta roletyplisy.pl

 5. Sklep Internetowy roletyplisy.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. zdjęć, cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy roletyplisy.pl.

 6. Ceny podane w Sklepie Internetowym roletyplisy.pl są ważne tylko w ofercie internetowej (nie obowiązują w sklepach stacjonarnych) i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sklepach stacjonarnych.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy roletyplisy.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2016.

 10. Sklep Internetowy roletyplisy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.roletyplisy.pl.

 11. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby firmy BTC Bartłomiej Tylka.


POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ROLETYPLISY.PL

1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest BTC Bartłomiej Tylka z siedzibą w Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30B, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 7352822319, REGON: 380894129.

2. Legalność przetwarzania danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe opieramy na przepisach prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L z 2016 r., Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO, i przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3. Rodzaj przetwarzanych przez Nas danych wraz z podaniem celu i podstawy prawnej przetwarzania oraz czasu przetwarzania tych danych

W zależności od tego w jaki sposób korzystasz z Naszego serwisu, będziemy przetwarzać różne Twoje dane. Będą to zarówno dane zawarte w plikach cookies, w tym informacje o Twoim urządzeniu czy rodzaju używanej przeglądarki internetowej, jak i dane, które są przez Nas zbierane w związku ze świadczonymi usługami czy dostarczaniem produktów.

W każdej chwili możesz zwrócić się do Nas z pytaniem o sposób i zakres przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych (na adres e-mail biuro@roletyplisy.pllub tradycyjny na adres Administratora: ul. Kolejowa 30B, 34-470 Czarny Dunajec).


4. Przetwarzanie danych osobowych osób małoletnich

Serwis nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia i dane tych osób nie są zbierane w sposób zamierzony przez Administratora.

5. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą zostać udostępnione:

 1. podmiotom dostarczającym Nam poszczególne rozwiązania informatyczne (system obsługi zamówień, usługi hostingowe, usługi wideo rozmów itp.),

 2. podmiotom umożliwiającym realizację zamówienia, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,

 3. podmiotom świadczącymi usługi księgowo-rozrachunkowe,

 4. urzędom i organom publicznym w związku z wykonywaniem ich zadań publicznych.

7. Zasady przetwarzania danych

Dokładamy starań w celu ochrony Twojej prywatności, dobierając i stosując odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.8. Dobrowolność podania danych

Udostępniasz swoje dane osobowe dobrowolnie, poza przypadkami, gdy dane są przetwarzane w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Nas jako administratorze danych. Podanie tych danych jest jednak niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu, w tym również zawierania umów i realizacji dostaw.

9. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

 1. dostępu do Twoich danych – przez co należy rozumieć żądanie przekazania informacji o tym jakie dane są przez Nas przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa,

 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych,

 3. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – w niektórych przypadkach, wynikających z art. 18 RODO, możesz żądać od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 4. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych,

 5. cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie przez Nas Twoich danych – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia zgody,

 6. zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych – zgłaszając sprzeciw musisz wskazać w jaki sposób Twoja szczególna sytuacja uniemożliwia Nam przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dodatkowo, w razie uznania, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każde ze wskazanych powyżej żądań możesz zrealizować – według własnego uznania - poprzez przesłanie go do Nas pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Polityka cookies

Serwis (Witryna Internetowa) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu roletyplisy.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 3. utrzymania zawartości koszyka

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 5. W plikach cookies nie są przechowywane dane osobowe

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu lub nawet spowodować niemożliwość korzystania z Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.